Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close
hero image

chính sách pháp luật

Là một công ty am hiểu quyền riêng tư về dữ liệu, chúng tôi cam kết tất cả các quy trình hoạt động của mình đều minh bạch.
Tìm hiểm thêm về Chính sách Quyền riêng tư và Cookie của chúng tôi bên dưới.

Crown và tất cả công ty con tuân thủ cả Khung Bảo vệ Quyền riêng tư Châu Âu-Châu Mỹ và Thụy Sĩ-Mỹ như Bộ Thương mại Mỹ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân được truyền tải từ Châu Âu sang Châu Mỹ. Crown đã xác nhận với Bộ Thương mại rằng mình tuân thủ các Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này và Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư, thì Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư sẽ được ưu tiên áp dụng. Để tìm hiểu thêm về các chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư, và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/.
Để chứng tỏ Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi tuân theo công cụ về quyền riêng tư ở trên, chúng tôi tự nguyện cam kết thực hiện quy trình thủ tục tự đánh giá. Nếu có bất kỳ vi phạm nào đối với khung Bảo vệ Quyền riêng tư, Crown phải tuân thủ các quyền hạn điều tra và thực thi của FTC hoặc bất kỳ cơ quan được ủy quyền nào của Mỹ.

Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu

Crown đã chỉ định một chuyên viên bảo vệ dữ liệu nội bộ để bạn liên hệ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về thông lệ hoặc chính sách dữ liệu cá nhân của Crown. Tên của nhân viên bảo vệ dữ liệu của Crown và thông tin liên lạc như sau:

Gary Maguire
Chief Privacy Officer

Email: gmaguire@crownww.com

 

Speech Icon

Speak to one of our experts

Contact us

Need to understand how a service could potentially help you, or simply get a quote based on your specific requirements? Contact one of our experts today.