Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close
hero image

Hệ thống tích hợp

Trang chủ > Dịch vụ > Quản lý dữ liệu số > Hệ thống tích hợp

Bạn hiện đang sử dụng một hệ thống quản lý tài liệu của riêng bạn?

Giải pháp Crownridge RMBridge sẽ cho phép hệ thống của bạn tích hợp với hệ thống của chúng tôi, tạo ra một truy cập duy nhất liền mạch để phục vụ tất cả các nhu cầu quản lý hồ sơ của bạn. Bạn có thể giữ lại tất cả các quy trình hiện có của mình và tích hợp các chính sách hiện tại của bạn vào một giải pháp duy nhất.

Việc tích hợp hệ thống cho phép bạn tận dụng các lợi ích của hệ thống hiện tại của mình, đồng thời cho phép bạn truy cập các dịch vụ như truy cập và truy xuất tài liệu từ Crown.

Những lợi ích:

* Hồ sơ ngoài trang web có thể được truy cập trực tiếp.

* Tăng năng suất, hiệu quả và độ chính xác.

* Mạng Internet – sẵn sàng 24/7.

* Tính bảo mật và an ninh được đảm bảo .

Speech Icon

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG HOẶC TRUNG TÂM DỮ LIỆU GẦN BẠN NHẤT

TÌM ĐỊA ĐIỂM

Crown Records Management Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của bạn, bao gồm: cung cấp thông tin chi tiết, báo giá dịch vụ, hoặc giải đáp thông tin về các dịch vụ liên quan mà chúng tôi hiện đang cung cấp tại Việt Nam.