Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close

Báo cáo và theo dõi trực tuyến

Trang chủ > Dịch vụ > Quản lý tài liệu > Báo cáo và theo dõi trực tuyến

Cả hồ sơ vật lý và điện tử của bạn đều được lưu giữ để bạn có đủ thông tin để đưa ra quyết định giúp doanh nghiệp của bạn tiến lên phía trước. Khi thế giới trở nên phức tạp và kết nối hơn, các công ty đang tạo ra ngày càng nhiều thông tin. Thông tin này cần được lưu trữ và quản lý với số lượng lớn nhưng cũng cần dễ dàng truy cập khi cần.

Trung tâm khách hàng Crown cho phép tất cả việc theo dõi thông tin được thực hiện trực tuyến thông qua trang web của Crown Records Management. Chúng tôi cung cấp các báo cáo và phân tích quản lý theo thời gian thực để giúp bạn quản lý hồ sơ của bạn một cách hiệu quả và kiểm soát chi phí của bạn một cách hiệu quả.

Speech Icon

Tư vấn bởi chuyên gia

Liên hệ với chúng tôi

Bạn cần hiểu cách một dịch vụ có thể giúp bạn hoặc chỉ đơn giản là nhận báo giá dựa trên các yêu cầu cụ thể của bạn? Liên hệ với một trong những chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay.