Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close
hero image

Tư vấn quản lý thông tin

Trên 30 năm qua chúng tôi đã tư vấn nhiều doanh nghiệp, tổ chức ứng phó với số lượng dữ liệu ngày càng gia tăng và các quy định pháp lý liên quan đến vấn đề tuân thủ.

Hiểu được thách thức

Ngày nay nhiều doanh nghiệp phải đối phó với vô số loại và định dạng dữ liệu không ngừng gia tăng theo thời gian.

Dưới góc độ pháp lý, bất kỳ một lỗi nhỏ nhất gây ra mất mát dữ liệu sẽ tương ứng với một mức phạt nặng, đâu là những góc khuất tại doanh nghiệp tiềm ẩn nguy cơ cao nhất về mất mát dữ liệu?

Vòng đời dữ liệu

Chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ xác định nguồn gốc và cách thức dữ liệu được tạo ra và lưu chuyển trong suốt vòng đời dữ liệu. Tập hợp toàn bộ thông tin vào dạng thức vòng đời dữ liệu mang lại cái nhìn tổng thể về dữ liệu, từ đó nhận diện được các rủi ro tiềm ẩn trong quy trình.

Chuyên viên tư vấn cũng sẽ tiến hành rà rà soát các quy trình vận hành nhằm xác định hiệu quả quản lý thông tin trong doanh nghiệp.

Kiến trúc mới đảm bảo tuân thủ

Cốt lỗi là xây dựng kiến trúc quản lý dữ liệu bảo mật hơn, tiêu hủy dữ liệu triệt để và phát hiện ra các nguồn dữ liệu mới tiềm năng dễ dàng hơn.

Kiến trúc này cũng giúp cắt giảm chi phí và giảm thiểu rủi ro tuân thủ nhờ xây dựng quy chuẩn thực hành tốt nhất về tuân thủ vào mọi quy trình đã được rà soát.

Cơ sở dữ liệu và lưu giữ

Các dịch vụ quản lý cung cấp các phương thức hữu hiệu để kiểm soát quá trình lưu chuyển, truy cập và lưu trữ thông tin.

Sau khi dữ liệu có cấu trúc được định hình, chúng tôi sẽ đưa dữ liệu vào hệ thống của chúng tôi và chuẩn hóa dữ liệu. Chúng tôi sẽ khởi tạo thời hạn lưu giữ và chi tiết đối soát để đơn giản hóa quá trình xử lý thông tin và cung cấp bảo mật tuân thủ quy định pháp lý.

Phòng chống rủi ro

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn theo nhu câu, quy mô và chủng loại dữ liệu mà doanh nghiệp tương tác hàng ngày. Với bề dày kinh nghiệm tư vấn trên 30 năm qua, chúng tôi cam kết đáp ứng mọi nhu cầu quản lý dữ liệu của doanh nghiệp.

Speech Icon

Speak to one of our experts

Contact us

Need to understand how a service could potentially help you, or simply get a quote based on your specific requirements? Contact one of our experts today.