Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close
hero image

Kiểm toán thông tin

Mỗi ngày, dữ liệu của bạn đều thay đổi. Việc sử dụng các thiết bị mới, kiểu dữ liệu, sao chép và xóa đều thường tạo ra một bức tranh dễ gây nhầm lẫn. Về cơ bản, chúng ta cần phải hiểu cách thức dữ liệu được tạo và sử dụng xuyên suốt tổ chức của bạn như thế nào.

Thông tin có vòng đời khi nó được tạo ra, sử dụng và kết thúc khi nó bị phá hủy. Điều quan trọng là phải hiểu vị trí của từng mẩu thông tin hoặc bản ghi trong vòng đời này. Kiểm toán thông tin giúp bạn và tổ chức của bạn khám phá và hiểu những thông tin bạn có, trạng thái của nó và giá trị hoặc rủi ro có thể liên quan. Kiến thức này có giá trị và có thể xác định những gì nên được lưu giữ, tại sao, ở đâu, làm thế nào để lưu trữ nó, trong bao lâu và ai chịu trách nhiệm về nó.

Những lợi ích?

* Báo cáo toàn diện về tình trạng thông tin hiện tại trong một bộ phận hoặc toàn bộ tổ chức.

* Duy trì sự tuân thủ nhưng không tạo thêm gánh nặng về nhân lực và tài nguyên của bạn.

* Đưa ra các khuyến nghị để khắc phục vấn đề và biến chúng thành cơ hội.

* Đánh giá các rủi ro hiện tại trong một bố cục trực quan rõ ràng để giảm thiểu theo mức độ ưu tiên.

* Tăng cường kiến thức về nơi thông tin của bạn có thể được sử dụng cho các dự án ban đầu để tiết kiệm chi phí và giảm rủi ro.

* Cải thiện quy trình quản trị thông tin, giúp doanh nghiệp hiểu ai chịu trách nhiệm về thông tin hoặc dữ liệu nào.

Speech Icon

Speak to one of our experts

Contact us

Need to understand how a service could potentially help you, or simply get a quote based on your specific requirements? Contact one of our experts today.