Skip to content

Main Menu

Select a region and language
Close
hero image

การปรับเปลี่ยนเอกสารให้เป็นรูปแบบดิจิตอล

บริการสแกนและการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

Crown Records Management

การให้ความช่วยเหลือในการจัดการและการบันทึกเอกสารของท่าน

Trophy Icon

Crown สามารถช่วยจัดโครงสร้างข้อมูลให้ท่านเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร เราจะช่วยท่านพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจในการจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงและเอื้อต่อการตรวจสอบตามข้อกำหนดสำหรับธุรกิจของท่าน

ครอบคลุม 38 ประเทศ 38 ภาษา หนึ่งทีม

Learn about the key differences between document capture and document management

Crown Records Management Thailand ได้ขจัดความซับซ้อนในการจัดการบันทึกทั้งรูปแบบเอกสารและแบบดิจิตอล ตามข้อมูลท่านมีอยู่

วัตถุประสงค์ของเราคือ การทำให้ท่านสามารถปฎิบัติตามข้อกำหนดและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับต้นทุนผ่านการ เก็บข้อมูลที่ปลอดภัย มีการจัดการที่ดี มีการตรวจสอบความเสี่ยงที่ครอบคลุมและชาญฉลาด รวมถึงมีการกระจายข้อมูลตรงเวลา

Crown Records Management Thailand มีบริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูล การให้ความช่วยเหลือกับองค์กรในการจัดการเกี่ยวกับการปฎิบัติจริง การดำเนินการตามกฎหมาย และความเสี่ยงในการจัดการปริมาณข้อมูลขององค์กรที่เพิ่มมากขึ้น

ด้วยแนวทางที่หลากหลายจาก Crown เช่น การปิดบังส่วนของข้อความ การประมวลผลบัญชีเจ้าหนี้ การรักษาข้อมูลสำหรับอนาคตและการค้นหาข้อมูลในทุกๆรูปแบบ เราสามารถช่วยให้เปลี่ยนการเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล ช่วยพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของท่าน เพื่อประหยัดงบประมาณและเพิ่มให้ธุรกิจของท่านทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานระดับสูงทั้งในด้านความมั่นคง ความปลอดภัย และขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เรามีประสบการณ์มากมายในการดำเนินงานกับหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการทางการเงิน ทางสุขภาพ กฎหมาย การผลิตและยา เช่นเดียวกับองค์กรภาครัฐในหลายๆแห่ง

ติดต่อเราได้เลยวันนี้!

Speech Icon

พูดคุยกับผู้ชำนาญการของเรา

ติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะเข้าใจว่าการบริการของพวกเราสามารถช่วยเหลือท่านได้อย่างไร หรือหากต้องการสอบถามใบเสนอราคา โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลย