Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close

Trung tâm Khách hàng

Để quản lý hồ sơ hay gửi yêu cầu dịch vụ trực tuyến, vui lòng chọn đường dẫn sau

RMOrder

Sử dụng ứng dụng RMOrder trực tuyến để gửi yêu cầu truy lục hồ sơ hay các dịch vụ liên quan khác

Tra cứu hóa đơn hệ thống trực tuyến

Hãy bấm vào đây Nếu khách hàng đã đăng ký sử dụng hệ thống quản lý hóa đơn trực tuyến và bạn cần sử dụng dịch vụ này.

Speech Icon

Tư vấn bởi chuyên gia

Liên hệ với chúng tôi

Bạn cần hiểu cách một dịch vụ có thể giúp bạn hoặc chỉ đơn giản là nhận báo giá dựa trên các yêu cầu cụ thể của bạn? Liên hệ với một trong những chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay.