Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close

Trung tâm Khách hàng

Bên dưới là đường dẫn đến các hệ thống trực tuyến của chúng tôi cho phép khách hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ hay kiểm tra trạng thái của một tài liệu liên quan.

RMWeb and RMOrder

Sử dụng RMWeb hay RMOrder để yêu cầu dịch vụ truy lục hồ sơ, băng từ

Tra cứu hóa đơn hệ thống trực tuyến

Hãy bấm vào đây Nếu khách hàng đã đăng ký sử dụng hệ thống quản lý hóa đơn trực tuyến và bạn cần sử dụng dịch vụ này.

Speech Icon

Nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi

Tìm vị trí

Bạn cần hiểu cách một dịch vụ có thể giúp bạn hoặc chỉ đơn giản là nhận báo giá dựa trên các yêu cầu cụ thể của bạn? Liên hệ với một trong những chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay.