Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close
hero image

Chuyển đổi số hóa tài liệu

Số hóa các loại tài liệu, thông tin viết tay và ấn phẩm

Crown Records Management

Hỗ trợ hành trình quản lý tài liệu và hồ sơ của bạn

Trophy Icon

Các dịch vụ của chúng tôi giúp cấu trúc và quản lý dữ liệu của bạn, mang đến cho bạn bức tranh rõ ràng hơn về thế giới của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn tích hợp các tài sản dữ liệu vật lý và dữ liệu điện tử và hiểu cách thông tin lưu chuyển qua doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ dẫn dắt bạn phát triển các tiêu chuẩn xuất sắc về quản trị dữ liệu, giảm thiểu rủi ro và cải thiện sự tuân thủ.

Hơn 38 quốc gia, 38 ngôn ngữ, MỘT TẬP ĐOÀN

Crown Records Management Vietnam – hỗ trợ quy trình quản lý hồ sơ và tài liệu của bạn.

Sự bùng nổ thông tin doanh nghiệp, sự đa dạng của các loại thông tin, sự phát triển của phần cứng và phần mềm và phương thức xử lý, chuyển giao và lưu trữ dữ liệu đã tạo ra một vũ trụ thông tin rộng lớn và phức tạp.

Các dịch vụ của chúng tôi giúp cấu trúc và quản lý dữ liệu của bạn, cho bạn một bức tranh rõ ràng hơn về thế giới thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn tích hợp dữ liệu dưới dạng vật lý và điện tử của bạn cũng như hiểu sâu hơn quy trình truyền tải thông tin trong doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ đưa bạn tới cách thức hoàn thiện các tiêu chuẩn tuyệt vời trong việc quản trị dữ liệu, giảm thiểu rủi ro và cải thiện sự tuân thủ.

Chúng tôi thậm chí sẽ giải quyết các thách thức về lưu trữ, truy cập và việc mất an toàn thông tin.

Làm việc với các ngành dịch vụ tài chính, y tế, pháp lý, sản xuất và dược phẩm cũng như nhiều tổ chức khu vực công, Crown Records Management Vietnam mang đến cho các tổ chức ‘sức mạnh của trí nhớ’.

Speech Icon

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG HOẶC TRUNG TÂM DỮ LIỆU GẦN BẠN NHẤT

TÌM ĐỊA ĐIỂM

Crown Records Management Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của bạn, bao gồm: cung cấp thông tin chi tiết, báo giá dịch vụ, hoặc giải đáp thông tin về các dịch vụ liên quan mà chúng tôi hiện đang cung cấp tại Việt Nam.