Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close

Quản lý tập tin

Trang chủ > Dịch vụ > Quản lý tài liệu > Quản lý tập tin

Truy cập vào các tệp đang hoạt động là rất quan trọng nhưng không gian văn phòng chỉ có giới hạn. Chúng tôi giúp bạn đạt được hiệu quả trong cả hai. Với quy trình Quản lý tệp, chúng tôi tham khảo ý kiến của bạn để thiết lập nhu cầu chính xác của bạn và sau đó mã hóa từng tệp của bạn theo thông số kỹ thuật của bạn. Điều này cung cấp một phương pháp chính xác hơn nhiều để quản lý các tệp riêng lẻ và cho phép truy xuất các mục riêng lẻ thay vì các thùng tệp hoàn chỉnh; giảm rủi ro tiềm ẩn trong việc truy xuất toàn bộ hộp khi bạn chỉ cần truy cập một tệp.

Dịch vụ quản lý tập tin giúp tối đa hóa mức độ linh hoạt. Mỗi một tài liệu của bạn sẽ chứa những dữ liệu liên quan đến chúng và bạn sẽ được cung cấp một cái nhìn tổng quan về từng tài liệu.

Phân chia và phân loại hiệu quả hơn cũng có nghĩa là việc truy xuất điện tử và vật lý trở nên hiệu quả hơn. Điều này đảm bảo việc các tập tin cụ thể mà bạn cần sẽ luôn có sẵn bất cứ khi nào bạn mong muốn.

Speech Icon

Tư vấn bởi chuyên gia

Liên hệ với chúng tôi

Bạn cần hiểu cách một dịch vụ có thể giúp bạn hoặc chỉ đơn giản là nhận báo giá dựa trên các yêu cầu cụ thể của bạn? Liên hệ với một trong những chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay.