Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close

Hủy sản phẩm

Đồng phục, thẻ ID và bất kỳ mục nào khác mang logo hoặc thông tin của công ty, tất cả đều gây rủi ro mất dữ liệu tiềm ẩn cho tổ chức của bạn, hãy cẩn thận và đảm bảo đây là một phần của bất kỳ kế hoạch phá hủy thông tin nào.

Bất kỳ sản phẩm nào đã vượt quá thời hạn sử dụng hoặc dưới tiêu chuẩn bán hàng nên được tiêu hủy một cách an toàn để tránh bị bắt trên thị trường chợ đen và gây tổn hại đến uy tín thương hiệu của bạn.

Speech Icon

Tư vấn bởi chuyên gia

Liên hệ với chúng tôi

Bạn cần hiểu cách một dịch vụ có thể giúp bạn hoặc chỉ đơn giản là nhận báo giá dựa trên các yêu cầu cụ thể của bạn? Liên hệ với một trong những chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay.