Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close

Vị trí của chúng tôi trên thế giới

Với các trung tâm quản lý thông tin ở hơn 130 địa điểm khắp thế giới, từ đó chúng tôi có cái nhìn toàn cầu.

Chúng tôi nhận thức được rằng khi chúng tôi cung cấp dịch vụ, chúng tôi phải có trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường. Sự cam kết của chúng tôi đối với khách hàng đi đôi với các chương trình Trách nhiệm của Doanh nghiệp đối với Cộng đồng (CSR) trên diện rộng, hỗ trợ y tế, giáo dục và các dự án phúc lợi xã hội cũng như chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện thành tích về môi trường trong từng hoạt động.

Làm sao trở thành một doanh nghiệp hiện diện trên toàn thế giới trong khi không có sự kết nối?

Ở cương vị người sử dụng lao động bình đẳng về cơ hội, chúng tôi tuyển dụng nhân sự trên toàn thế giới nhằm đạt được sự đa dạng nhân sự trong toàn tổ chức.

Chúng tôi khuyến khích nhân viên thể hiện và phát huy những giá trị cốt lỗi của chúng tôi ngay tại nơi làm việc và lan tỏa đến tất cả khách hàng, đối tác của mình.

Cân bằng vững chắc giữa công việc và cuộc sống có tầm quan trong như nhau. Chúng tôi tích cực xúc tiến những biện pháp nhằm đảm bảo nhân viên và người thân của họ duy trì được sự cân bằng trong đời sống.

Chúng tôi cần phát triển với điều kiện tất cả mọi người đều có chung mong muốn đó.

Chúng tôi biết rõ mức độ ảnh hưởng từ hoạt động kinh doanh của mình lên môi trường. Bằng việc tuân thủ các yêu cầu của ISO 14001, chúng tôi đo lường hiệu quả ra sao trong khi chúng tôi sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Thông qua hoạt động đầu từ vào các tòa nhà và phương tiện vận chuyển tiết kiệm năng lượng và huấn luyện chuỗi cung ứng của mình, chúng tôi nỗ lực giảm thiểu tác động lên môi trường.

Chúng tôi cũng không ngừng nỗ lực tạo ra tác động tích cực trong xã hội.

Chúng tôi nhận ra rằng cách tốt nhất để có ảnh hưởng lớn hơn là mỗi nhân viên của Crown tự đặt ra những mục tiêu về CSR dựa theo các mục tiêu chung của Crown.

Chúng tôi có những mục tiêu đối với tác động về môi trường, cộng đồng và phát triển bền vững.

Speech Icon

Tư vấn bởi chuyên gia

Liên hệ với chúng tôi

Bạn cần hiểu cách một dịch vụ có thể giúp bạn hoặc chỉ đơn giản là nhận báo giá dựa trên các yêu cầu cụ thể của bạn? Liên hệ với một trong những chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay.