Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close

Quét kỹ thuật số & hình ảnh

Trang chủ > Dịch vụ > Quản lý thông tin số > Quét kỹ thuật số & hình ảnh

Số hóa thông tin viết tay và in giúp văn bản có thể lập chỉ mục và tìm kiếm. Việc quét tài liệu của bạn sẽ giúp tạo phiên bản kỹ thuật số của chúng chỉ trong vòng vài giây, nhưng công nghệ số hóa có thể giúp chúng phát triển thêm một bước. Bạn sẽ có thể lưu trữ đúng cách và chia sẻ ngay cả với các ghi chú viết tay.

Số hóa giúp được gì đối với dữ liệu của doanh nghiệp?

  1. Bảo quản – không giống như tài liệu giấy, tài liệu điện tử có thể được nhân bản không giới hạn ở nhiều định dạng khác nhau.
  2. Truyền thông – dễ dàng chia sẻ thông tin số hóa dưới dạng chuẩn hóa giữa khách hàng và nhân viên.
  3. Tìm kiếm được – những cải tiến về mức độ chính xác của phần mềm gia tăng khả năng nhận diện văn bản, chữ viết tay và các trường dữ liệu đã cách mạng hóa công tác quản lý hồ sơ; mở ra khả năng tiếp cận thông tin mà trước đây không thể.

Tập hợp, số hóa và chuyển đổi

Tính linh hoạt là rất quan trọng trong môi trường kỹ thuật số. Chúng tôi xây dựng quy trình phù hợp với nhu cầu của công ty bạn để đảm bảo quy trình làm việc tốt nhất và tuân thủ tối đa.

Hình ảnh được sản xuất với nhiều định dạng phù hợp với nhu cầu của bạn và được phân phối bằng vô số tùy chọn, từ các đơn vị lưu trữ di động đến SFTP hoặc thậm chí chúng có thể được lưu trữ trên web.

Nhận dạng ký tự kỹ thuật số (OCR và ICR) cho phép xử lý nhanh. Chúng tôi có thể áp dụng quy trình học thuật của máy để xác định các loại tài liệu và nhận dạng hình ảnh để định hướng dữ liệu một cách hiệu quả đến đúng phần của hệ thống và cho các cá nhân chính, để xử lý thêm.

Speech Icon

Nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi

Tìm vị trí

Bạn cần hiểu cách một dịch vụ có thể giúp bạn hoặc chỉ đơn giản là nhận báo giá dựa trên các yêu cầu cụ thể của bạn? Liên hệ với một trong những chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay.