Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close
hero image

Hủy tài liệu giấy

Trang chủ > Dịch vụ > Tiêu hủy bảo mật > Hủy tài liệu giấy

Chúng ta có thể sống trong thời đại kỹ thuật số, nhưng hồ sơ giấy vẫn còn rất nhiều và sẽ sớm xuất hiện ở bất cứ đâu.

Dịch vụ hủy hồ sơ của chúng tôi cung cấp một dịch vụ xé nhỏ hồ sơ an toàn. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc xử lý dữ liệu bí mật. Vào cuối vòng đời của nó, việc xử lý đúng cách các thông tin doanh nghiệp là rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ và bảo vệ lợi ích của công ty. Chúng tôi cung cấp các giải pháp xẻ nhỏ dữ liệu an toàn đơn giản và hiệu quả bao gồm các thùng bảo mật an toàn cho khách hàng và thiết lập lịch trình thu gom và xoay vòng.

Chúng tôi ưu tiên việc tìm hiểu về doanh nghiệp của bạn và cung cấp các đề xuất chi tiết để phát triển các quy trình và chính sách tuân thủ để xử lý thông tin công ty an toàn và bảo mật.

Speech Icon

Speak to one of our experts

Contact us

Need to understand how a service could potentially help you, or simply get a quote based on your specific requirements? Contact one of our experts today.