Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close
hero image

TÁI CHẾ VÀ TÁI SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH KHÁC

Trang chủ > Dịch vụ > TÁI CHẾ VÀ TÁI SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH KHÁC

KHÔNG CÓ GÌ THỰC SỰ LÀ RÁC

Trong suốt thời gian hoạt động, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư không ít vào việc thiết kế nội thất và trang thiết bị cho văn phòng. Thế nhưng, những hạng mục này về lâu dài có thể sẽ không còn phù hợp với nhu cầu của công ty. Điều này có thể là do sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng của nhân viên, hoặc do xu hướng và định hướng phát triển kinh doanh mà doanh nghiệp buộc phải thay thế để đáp ứng.

Thêm vào đó, khi cần xem xét tái chế hoặc tái sử dụng, nhiều thiết bị trong số đó lại không phù hợp với các phương thức tái chế truyền thống. Đó là lí do tại sao việc phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực tái chế và tái sử dụng là điều cần thiết.

Dịch vụ thu gom và tái chế giấy thải văn phòng của chúng tôi giúp mang đến giải pháp tạo nên một không gian làm việc có môi trường tái chế tuần hoàn và bền vững hơn. Dịch vụ tái chế giấy của chúng tôi bao gồm tái sử dụng với mục dích khác các loại báo và tạp chí cũ, vật liệu giấy đã qua sử dụng hoặc không cần đến, phế liệu từ các nhà máy giấy… Về cơ bản, các vật liệu này được xếp loại và gọi chung là “giấy phế liệu”. Chúng sẽ được tái chế để tái sử dụng dù ở dạng sản phẩm ban đầu hay đã được cắt nhỏ.

HỖ TRỢ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA BẠN

Một trong những tiêu chí của chúng tôi là giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và đáp ứng cam kết bảo vệ môi trường khi tiêu hủy và tái chế các thiết bị, sản phẩm, đồ dùng văn phòng không cần thiết hoặc tới hạn phải thay thế, tiêu hủy theo quy định; đặc biệt là đối với các thiết bị IT (thiết bị máy tính công nghệ thông tin). Thiết bị IT được tiêu hủy bảo mật an toàn nhằm đảm bảo việc dữ liệu quan trọng của bạn được tiêu hủy hoàn toàn, phòng tránh thất thoát, rò rỉ thông tin; và phần cứng của thiết bị sau đó sẽ được xử lý tái chế và tái sử dụng.

Crown Records Management Việt Nam nhận thức rõ vai trò của nền kinh tế tuần hoàn trong việc giúp cắt giảm lượng khí thải carbon và đáp ứng các mục tiêu về biến đổi khí hậu.

Do đó, giải pháp không gian làm việc bền vững của chúng tôi không chỉ mang lại hiệu quả tốt nhất về tài chính, thân thiện môi trường và giao tiếp xã hội, mà còn đáp ứng yêu cầu về tiến độ, ngân sách và các hoạt động ưu tiên của khách hàng.

Hãy cùng thảo luận về giải pháp không gian làm việc bền vững tùy chính của bạn.

Speech Icon

Speak to one of our experts

Contact us

Need to understand how a service could potentially help you, or simply get a quote based on your specific requirements? Contact one of our experts today.