Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close
hero image

Dịch vụ quản trị thông tin

Trang chủ > Dịch vụ > Tư vấn quản lý thông tin > Dịch vụ quản trị thông tin

Các luật và quy định của thế giới về dữ liệu, quản lý, lưu giữ và hủy bỏ thông tin, đang phát triển không ngừng nghỉ. Khi nhận thức cộng đồng về dữ liệu tăng lên, thì nhu cầu cần phải hiểu các quy tắc này để đáp ứng rủi ro cho cả tài chính và danh tiếng cũng tăng lên.

Tối đa hóa giá trị thông tin của bạn

Quản trị thông tin bao gồm nhiều lĩnh vực và phù hợp với cấu trúc quản trị hiện có của nhiều tổ chức. Nó bao gồm các hoạt động và công nghệ mà các tổ chức sử dụng để tối đa hóa giá trị thông tin của họ trong khi giảm thiểu rủi ro và chi phí liên quan. Quản trị cũng ảnh hưởng tích cực đến mọi người Hành vi của người dùng cũng như có các quy trình kinh doanh hiệu quả.

Cải thiện quy trình quản trị thông tin và quản lý dữ liệu của bạn, có nghĩa là bạn có thể sử dụng và giữ thông tin tổ chức của bạn an toàn. Bạn cũng sẽ biết ai chịu trách nhiệm về thông tin hoặc dữ liệu nào, vì việc này có giá trị riêng biệt cũng như các rủi ro tiềm tàng.

Những lợi ích?

* Đánh giá toàn diện về quản trị thông tin với các khuyến nghị cải tiến.

* Xác định rằng tổ chức đang có kế hoạch hoặc hành động phù hợp với các quy định.

* Chỉ ra các cách thức để giảm thiểu rủi ro thông qua các chính sách về hủy bỏ và bảo vệ thông tin hiệu quả.

* Giảm chi phí lưu trữ vật lý và kỹ thuật số.

* Tăng hiệu quả hoạt động.

Nhu cầu kiểm soát và quản lý thông tin không chỉ tốt cho khách hàng mà còn là yêu cầu cần thiết về mặt pháp lý ở một số quốc gia.

Speech Icon

Speak to one of our experts

Contact us

Need to understand how a service could potentially help you, or simply get a quote based on your specific requirements? Contact one of our experts today.