Skip to content

Menu Chính

Chọn khu vực và ngôn ngữ
Close
hero image

Bảo quản dữ liệu

Trang chủ > Dịch vụ > Quản lý dữ liệu số > Bảo quản dữ liệu
green invoicing data preservation

Thông tin điện tử có thể nằm trong hệ sinh thái dữ liệu của tổ chức của bạn trong nhiều năm mà bạn không có bất kỳ kiến thức nào về định dạng hoặc khả năng truy cập của nó. Thông thường, các loại tệp chưa được chuẩn hóa và phần mềm được sử dụng trước đây để truy cập chúng có thể đã được thay thế. Điều này không chỉ tạo ra sự gián đoạn đáng kể đối với các nghiệp vụ của bạn khi bạn muốn mở các tệp đã cũ, mà nó còn có nghĩa là bạn không có sự giám sát đối với những gì lưu trữ trên máy chủ của bạn.

Dịch vụ bảo quản dữ liệu đảm bảo tất cả dữ liệu đó và các tệp liên quan được lưu trữ dưới các định dạng cập nhật. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các phần mềm, loại dữ liệu và loại tệp mà bạn đã sử dụng trong một khoảng thời gian và thiết lập kế hoạch bảo quản dữ liệu để chuyển đổi tất cả các tệp không thể mở của bạn thành các định dạng mới, có thể truy cập được.

Bảo quản kỹ thuật số tích cực là đảm bảo rằng thông tin quan trọng của bạn có thể truy cập được trong phiên bản mới nhất, hiện tại của phần mềm để bạn có thể xem lại. Trình quản lý bảo vệ các công ty khỏi sự lỗi thời của ứng dụng và đảm bảo rằng dữ liệu của bạn an toàn trong thời gian dài.

Những lợi ích:

* Đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu thông tin.

* Đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng sử dụng của hồ sơ và tài sản trong nhiều thập kỷ.

* Bảo vệ bí mật và đáp ứng các yêu cầu riêng tư.

Speech Icon

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG HOẶC TRUNG TÂM DỮ LIỆU GẦN BẠN NHẤT

TÌM ĐỊA ĐIỂM

Crown Records Management Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của bạn, bao gồm: cung cấp thông tin chi tiết, báo giá dịch vụ, hoặc giải đáp thông tin về các dịch vụ liên quan mà chúng tôi hiện đang cung cấp tại Việt Nam.